header-single

Usluge transporta različite vrste robe


Usluge transporta različite vrste robe

Grupacija „ATK“ je specijalizovana za različite vrste prevoza robe i druge aktivnosti vezane za transport (carinjenje, dobijanje dozvola i saglasnosti i dr.). Kompanija dostavlja robu železničkim, drumskim, vazdušnim, morskim i rečnim putevima, organizuje prevoz „od vrata do vrata“, međunarodni transport opasne, vangabaritne i specijalne robe, prevoz robe u kontejnerima, zbirni transport. „ATK“ nudi zainteresovanim kompanijama […]


ATK, Moskva

Grupacija „АТК“ nudi usluge prevoza robe u Rusiji i izvan nje. Naši dugogodišnji prijateljski odnosi sa partnerima omogućuju nam da rešimo sve zadatke koji se tiču dostave robe širom sveta. Prilikom primanja narudžbine preuzimamo svu odgovornost za očuvanje celovitosti robe i blagovremenu dostavu. Mnoštvo usluga koje pruža kompanija „ATK“ omogućava da na jednom mestu završite […]


POLAR LOGISTICS GROUP, Moskva

Kompanija „Polar Logistics Group“ je osnovana u Helsinkiju i danas predstavlja jednu od vodećih globalnih kompanija u domenu logistike i transporta. „Polar Logistics Group“ pruža usluge drumskog, pomorskog, avionskog, kao i kombinovanog prevoza, usluge carinjenja i skladištenja kako standardne, tako i opasne robe. „Polar Logistics Group“ deli svoje usluge na tri osnovne grupe: Polar Logistics […]


Usluge transporta i logistike

Kompanija „Polar Logistics Group“ nudi usluge transporta, špedicije, logistike, sertifikacije, skladištenja i carinskog posredovanja prilikom izvoza i uvoza u Rusku Federaciju standardne, vangabaritne i opasne robe. Stručan i iskusan tim naših zaposlenih spreman je da se upozna sa zakonskim, geografskim i kulturnim osobenostima regiona Zapadnog Balkana, kao i sa specifičnostima poslovanja pojedinačnih kompanija, radi uspostavljanja […]