header-single

FABRIKA KOZICKI, Sankt Peterburg


FABRIKA KOZICKI, Sankt Peterburg

„ZAO Fabrika Kozicki“ je jedno od najstarijih ruskih preduzeća iz oblasti telekomunikacija. Osnovano je 1855. godine u Sankt Peterburgu u svojstvu ispostava i radionica firme „Simens i Halske“. Tokom čitave svoje istorije fabrika je razvijala inovativne projekte koji se zasnivaju na naprednim tehnologijama. „Fabrika Kozicki“ je pionir u proizvodnji telegrafskih aparata, radio-stanica i prvih sistema […]


„Moskabelj Fudžikura“ traži partnere i distributere

Kompanija „Moskabelj Fudžikura“, specijalizovana za proizvodnju optičkih kablova za magistralne, gradske i lokalne sisteme telekomunikacione mreže, zainteresovana je za plasman svojih proizvoda na inostrana tržišta i privlačenje partnera, pre svega veleprodajnih organizacija i građevinskih firmi.


MOSKABELJ FUDŽIKURA, Moskva

Akcionarsko društvo „Moskabelj Fudžikura“ zajedničkim snagama osnovale su kompanije „ZAO Moskabeljmet“ i japanska firma „Fujikura Ltd” 9. septembra 1999. godine. „Moskabelj Fudžikura“ se specijalizovalo za proizvodnju optičkih kablova za magistralne, gradske i lokalne sisteme telekomunikacione mreže. Proizvodni kapaciteti kompanije omogućavaju da se svake godine proizvede do 35000 km kabla. Tehnološke mogućnosti kompanije obezbeđuju proizvodnju bilo […]