header-single

STANDARTNO.BY, Belorusija


STANDARTNO.BY, Belorusija

„Standart Kačestva“ (srp. „Standard Kvaliteta“) je ekspert u oblasti sertifikacije za EAEU (Evroazijsku ekonomsku uniju). Ova kompanija nudi kompleksan pristup rešavanju pitanja potvrda o usklađenosti proizvoda, radova, usluga, sistema menadžmenta. Specijalizacija kompanije je stručni konsalting i pružanje čitavog spektra usluga u oblasti sertifikacije proizvoda i dobijanja drugih dozvola i dokumentacije, neophodnih u EAEU, kao i […]