header-single

NEVSKA PALITRA, Sankt Peterburg


NEVSKA PALITRA, Sankt Peterburg

Fabrika slikarskih boja „Nevska palitra“ (rus. Невская палитра – srb. Nevska paleta) već tokom 80 godina izrađuje proizvode najvišeg stepena kvaliteta koji su namenjeni profesionalnim slikarima i ljubiteljima umetnosti. Preduzeće je osnovano 1934. godine na temeljima male fabrike boja i lakova koju je 1900. godine podigao engleski tehnolog Julius Fridlender na obali Crne rečice (rus. […]