header-single

FOOD CITY, Moskva


FOOD CITY, Moskva

„Food city“, prvi agroklaster u Ruskoj Federaciji, otvoren je u septembru 2014. godine u blizini Moskve. Ovaj kompleks je najveći centar za prodaju prehrambenih proizvoda na veliko i malo u Rusiji i Evropi. Izgrađen je na teritoriji od preko 85 hektara, a ukupna površina kompleksa iznosi 757 880 m2. Neposredna blizina najvažnijih auto-puteva (Kijevsko i […]


„Globus Logistics Consortium“ nudi usluge kompanijama iz regiona Zapadnog Balkana

Kompanija „Globus Logistics Consortium“ nudi usluge transporta, špedicije, logistike, carinskog posredovanja, sertifikacije i skladištenja robe kompanijama iz regiona Zapadnog Balkana koje su orijentisane na izvoz svojih proizvoda na tržište Ruske Federacije.


GLOBUS LOGISTICS CONSORTIUM, Moskva

„Globus Logistics Consortium“ – Moskovska kompanija koja od 2008. godine pruža kompletne usluge logistike, špedicije i transporta. Zahvaljujući posebnim ovlašćenjima, „Globus Logistics Consortium“ pruža i usluge carinskog posredovanja, skladištenja i distribucije robe. Usluge transporta robe • Utovar i transport teške, vangabaritne i tehnički zahtevne robe • Transport osetljive i opasne robe • Utovar i transport […]