header-single

Kompanija EAS-Prodakt nudi svoje proizvode korporativnim klijentima


Kompanija EAS-Prodakt nudi svoje proizvode korporativnim klijentima

„OOO EAS-Prodakt“ nudi svoje proizvode (sistemi zaštite od krađa, brojači posetilaca, uređaji za kontrolu) i usluge trgovačkim kompanijama na teritoriji Srbije i zapadnog Balkana.


ЕAS-PRODAKT, Jekaterinburg

Kompanija „OOO EAS-Prodakt“ proizvodi sisteme zaštite od krađa pod brendom D-FLY i čini sastavni deo holdinga „SOM“. Holding predstavlja sistem integratora kompleksnih sistema bezbednosti. Sedište i proizvodnja se nalaze u Jekaterinburgu. Pored proizvodnje sistema zaštite D-FLY, kompanija „OOO EAS-Prodakt“ se bavi i proizvodnjom radiofrekvencijskih deaktivatora FASTKILLER, radiofrekvencijskih prenosnih uređaja za kontrolu CHECKMASTER, kao i brojača […]