header-single

„Troicka fabrika papira“ poziva na saradnju preduzeća iz Srbije


„Troicka fabrika papira“ poziva na saradnju preduzeća iz Srbije

„Troicka fabrika papira“ je jedan od vodećih proizvođača papirne ambalaže za pakovanje u Ruskoj Federaciji. Proizvodi „Troicke fabrike papira“ imaju široku primenu u prehrambenioj, tekstilnoj i medicinskoj industriji. Koriste se u proizvodnji papirne ambalaže za rasute proizvode, kvasac, prehrambene proizvode sa visokim sadržajem vlage i masti. „Troicka fabrika papira“ poziva potencijalne partnere na pouzdanu i […]


Troicka fabrika papira, Kondrovo

„Troicka fabrika papira“ je osnovana davne 1786. godine, dok je 1991. godine bio izgrađen novi pogon za proizvodnju papira i pergamenta. „Troicka fabrika papira“ je jedini proizvođač pergament-papira na teritoriji Ruske Federacije i jedan od vodećih proizvođača papirne ambalaže za pakovanje. Preduzeće se nalazi u Kaluškoj oblasti na 180 km od Moskve u pravcu jugozapada. […]