header-single

„OAO Biro za konstruisanje automatizovanih linija Lav Nikolajevič Koškin“ traži partnere


„OAO Biro za konstruisanje automatizovanih linija Lav Nikolajevič Koškin“ traži partnere

„OAO Biro za konstruisanje automatizovanih linija Lav Nikolajevič Koškin“ želi da nađe pouzdanog partnera na teritoriji Srbije u segmentu plasmana svojih proizvoda i razmene iskustva.


Biro za konstruisanje automatizovanih linija LAV NIKOLAJEVIČ KOŠKIN, Klimovsk

Centralni konstruktorski biro „CKB-3“ (preimenovan 1966. godine u „KBAL“) je osnovan po nalogu „Narodnog komesarijata za naoružanje D.F. Ustinov “ 1944. godine kao centralna organizacija za realizaciju projekata i razvoj tehnologija u oblasti vojne industrije. Prilikom osnivanja „KBAL“, izvršna vlast je postavila zadatak da se tehničko prenaoružanje vojne industrije počne bazirati na domaćim materijalima, tehnologijama […]