header-single

Kompanija “Rus-Agro” želi da plasira poljoprivredne proizvode na tržište Zapadnog Balkana


Kompanija “Rus-Agro” želi da plasira poljoprivredne proizvode na tržište Zapadnog Balkana

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Rus-Agro“ se bavi uzgojem i preradom zrnastih kultura i mahunarki, proizvodnjom krupice, kao i prodajom pomenutih proizvoda. Kompanija “Rus-Agro” posluje na ruskom i inostranim tržištima, a svoje poljoprivredne proizvode želi da plasira i na tržište Zapadnog Balkana, za šta traži partnere i distributere.


RUS-AGRO, Odeskoje

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Rus-Agro“ je osnovano 2013. godine na području Omske oblasti. Osnovni vid delatnosti ovog preduzeća je uzgoj i prerada zrnastih kultura i mahunarki, proizvodnja krupice, kao i prodaja pomenutih proizvoda. Preduzeće „Rus-Agro“ se jedino u Sibiru bavi uzgojem i preradom krupnika i posluje ne samo na domaćem, nego i na stranim tržištima. […]