header-single

Prodaja hemijskih proizvoda


Prodaja hemijskih proizvoda

Osnovna delatnost preduzeća „Uralski naučno-istraživački hemijski institut sa Opitnom fabrikom“ je proizvodnja jedinjenja bora bez kiseonika, kao i drugih hemijskih supstanci i jedinjenja. Takođe, preduzeće poseduje licencu Gosstroja za projektovanje zgrada i objekata I i II klase odgovornosti, licencu za projektovanje pogona za hemijsku proizvodnju i objekata za skladištenje ili čuvanje zapaljivih, eksplozivnih i toksičnih […]


Uralski naučno-istraživački hemijski institut sa Opitnom fabrikom, Jekaterinburg

Otvoreno akcionarsko društvo „Uralski naučno-istraživački hemijski institut sa Opitnom fabrikom“ osnovan je 1930. godine kao prvi institut za primenjenu hemiju na Uralu. Prvi naučno-istraživački radovi instituta imali su strateški značaj, tako da su dali ozbiljan doprinos proizvodnji aluminijuma, magnezijuma, kalijumovih i magnezijumovih soli. Institut je razradio nove tehnologije dobijanja sumporne kiseline iz ugljenog gasa (koksa) […]