header-single

Preduzeće „FarmaSapfir“ traži partnere na teritoriji Srbije i Crne Gore


Preduzeće „FarmaSapfir“ traži partnere na teritoriji Srbije i Crne Gore

Preduzeće „FarmaSapfir“ je kreiralo protočnu dozator pumpu na bazi dva hidraulična radna cilindra (plunžera) koji su proizvedeni od veštačkog monokristala safira primenom najsavremenijih nanotehnologija. Pumpa je namenjena preduzećima koja se bave merenjem, punjenjem i nalivanjem raznih tečnih, lepljivih i polučvrstih materija. „FarmaSapfir“ želi da uspostavi saradnju sa potencijalnim partnerima na teritoriji Srbije i Crne Gore […]


FARMASAPFIR, Inograd

Preduzeće „FarmaSapfir“ (srb. safir) – jedina kompanija iz svoje oblasti delatnosti koja je svetskom tržištu predstavila svoj inovativni proizvod – protočna dozator pumpa na bazi dva hidraulična radna cilindra (plunžera) koji su proizvedeni od veštačkog monokristala safira primenom najsavremenijih nanotehnologija. Ovaj proizvod se smatra revolucionarnim dostignućem u oblasti proizvodnje procesne opreme i namenjen je preduzećima […]


„Mahačkalinska fabrika za proizvodnju separatora“ nudi procesnu opremu za prehrambenu industriju

„Mahačkalinska fabrika za proizvodnju separatora“ traži pouzdane partnere radi plasmana i distribucije svojih proizvoda na teritoriju Republike Srbije. Fabrika nudi zainteresovanim klijentima širok izbor centrifugalnih separatora koji se uspešno mogu primeniti kako u prehrambenoj, tako i hemijskoj i petrohemijskoj industriji.


Mahačkalinska fabrika za proizvodnju separatora, Mahačkala

„Mahačkalinska fabrika za proizvodnju separatora“ je pouzdan poslovni partner sa petesetogodišnjim iskustvom u proizvodnji i prodaji procesne opreme za prehrambenu industriju. Fabrika nudi svojim klijentima široki izbor centrifugalnih separatora koji se uspešno mogu primeniti kako u prehrambenoj, tako i hemijskoj i petrohemijskoj industriji. Industrijska oprema, koju plasira „Mahačkalinska fabrika za proizvodnju separatora“, predstavlja skladan spoj […]