header-single

Fabrika nestandardne opreme i proizvoda od metala, Belgorod


Fabrika nestandardne opreme i proizvoda od metala, Belgorod

„Fabrika nestandardne opreme i proizvoda od metala“ („ZAO ZNOiM“) je proizvođač visokoefikasnog građevinskog materijala i komponenti za hidroponsku proizvodnju biljaka, voća i povrća u plastenicima. Imajući u vidu visok stepen pažnje koja se pridaje energetskoj efikasnosti, racionalni izbor materijala koji će obezbediti najbolji rezultat je od ključnog značaja prilikom izgradnje plastenika i ostalih objekata za […]