header-single

ABBYY Rusija, Moskva


ABBYY Rusija, Moskva

U temelj kompanije „ABBYY“ je od samog početka utisnuta ideja o razvoju elektronskog rečnika stranih jezika. Zamisao se javila tokom časova francuskog koje je pohađao David Jan – današnji predsednik saveta direktora kompanije „ABBYY“, a tadašnji student univerziteta MFTI. Prilikom traženja reči u obimnom rečniku dosetio se da bi mogao kreirati program koji bi omogućio […]