header-single

„Uvadrev Holding“ nudi ivericu tržištu Srbije i Crne Gore


„Uvadrev Holding“ nudi ivericu tržištu Srbije i Crne Gore

Kompanija „Uvadrev Holding“ proizvodi visokokvalitetnu laminiranu ivericu i lider je u oblasti drvne industrije na području Udmurtske Republike. Preduzeće traži partnere iz oblasti građevinarstva ili distributere građevinskog materijala, radi plasiranja svojih proizvoda na tržište Srbije i Crne Gore.


UVADREV HOLDING, Iževsk

Istorija preduzeća vuče svoje korene iz davne 1935. godine kada je Savet narodnih komesara Udmurtske Republike izdao rešenje o osnivanju fabrike za preradu drveta u selu Uva. Mi danas proizvodimo visokokvalitetnu laminiranu ivericu i sa sigurnošću možemo tvrditi da je „Uvadrev Holding“ lider u oblasti drvne industrije na području Udmurtske Republike. Proizvodni kompleks se prostire […]