header-single

Oprema za rudarsku i građevinsku industriju


Oprema za rudarsku i građevinsku industriju

„OOO NPP Obuhovska proizvodna kompanija“ (prim. prev. NPP – naučno-proizvodno preduzeće) projektuje i proizvodi opremu za rudarsku industriju, sa posebnim osvrtom na opremu za proizvodnju građevinskih materijala u svrhu izgradnje objekata i puteva. Preduzeće traži pouzdane partnere iz oblasti građevinarstva, rudarstva ili distributere industrijske opreme na teritoriji Republike Srbije i Republike Crne Gore.


NPP Obuhovska proizvodna kompanija, Nižnji Novgorod

„NPP Obuhovska proizvodna kompanija“ (prim. prev. NPP – naučno-proizvodno preduzeće) projektuje i proizvodi opremu za rudarsku industriju, sa posebnim osvrtom na opremu za proizvodnju građevinskih materijala u svrhu izgradnje objekata i puteva. Proizvodni program sadrži tehnološke linije za preradu armiranog betona velikih gabarita, prenosne sisteme za drobljenje i sortiranje kamena uz pomoć kojih se dobija […]