header-single

STANDARTNO.BY, Belorusija


STANDARTNO.BY, Belorusija

„Standart Kačestva“ (srp. „Standard Kvaliteta“) je ekspert u oblasti sertifikacije za EAEU (Evroazijsku ekonomsku uniju). Ova kompanija nudi kompleksan pristup rešavanju pitanja potvrda o usklađenosti proizvoda, radova, usluga, sistema menadžmenta. Specijalizacija kompanije je stručni konsalting i pružanje čitavog spektra usluga u oblasti sertifikacije proizvoda i dobijanja drugih dozvola i dokumentacije, neophodnih u EAEU, kao i […]


Stručni konsalting i sertifikacija za izvoz u EAEU

Grupa kompanija „Standart Kačestva“ se bavi sertifikacijom proizvoda za potrebe isporuke u zemlje EAEU. Nudimo čitav spektar usluga u oblasti potvrđivanja usklađenosti robe, radova, usluga, sistema menadžmenta za EAEU. Tela i laboratorije grupe kompanija su akreditovane za sledeće kategorije proizvoda: Industrijska oprema i elektrotehnika; Kućna elektronika i elektrotehnika; Dečije igračke i drugi proizvodi za decu […]