header-single

Kompanija „Irkos“ želi da uspostavi saradnju sa srpskim preduzećima


Kompanija „Irkos“ želi da uspostavi saradnju sa srpskim preduzećima

Kompanija „Irkos“ nudi tehnička sredstva za automatizovano praćenje radio-frekvencija i otkrivanje izvora radio-talasa na osnovu preciznih pokazatelja i parametara .


IRKOS, Moskva

Kompanija „Irkos“ je savremeni opitno-konstruktorski biro koji razvija i proizvodi sredstva za automatizovao praćenje radio-frekvencija i otkrivanje izvora radio-talasa na osnovu preciznih pokazatelja i parametara. Tehnička sredstva koja proizvodi ova kompanija su namenjena za rešavanje sledećih zadataka: • Automatizovano praćenje radio-frekvencija i otkrivanje lokacije izvora radio-talasa u naseljima, gradovima, industrijskim pogonima i zatvorenim prostorijama; • […]