header-single

Kompanija „SIAM“ traži partnere na teritoriji Zapadnog Balkana


Kompanija „SIAM“ traži partnere na teritoriji Zapadnog Balkana

Kompanija „SIAM“ se bavi proizvodnjom opreme za ispitivanje naftnih bušotina, pružanjem usluga istraživanja u oblasti naftne i petrohemijske industrije i interpretacijom dobijenih podataka, uslugama hemizacije tehnoloških procesa eksploatacije i transporta nafte, inženjerskim uslugama analize, optimizacije i projektovanja nalazišta. Kompanija „SIAM“ traži pouzdane partnere na teritoriji zemalja Zapadnog Balkana.


SIAM, Tomsk

Kompanija „SIAM“ predstavlja grupu preduzeća koja posluju u oblasti istraživanja naftnih bušotina i ispitivanja nalazišta nafte. Osnovni vid delatnosti kompanije „SIAM“ je proizvodnja opreme za ispitivanje naftnih bušotina, pružanje usluga istraživanja u oblasti naftne i petrohemijske industrije i interpretacija dobijenih podataka, usluge hemizacije tehnoloških procesa eksploatacije i transporta nafte, inženjerske usluge analize, optimizacije i projektovanja […]