header-single

„Tjumenjska farbika za proizvodnju šperploče“ želi da plasira svoje proizvode na tržište Zapadnog Balkana


„Tjumenjska farbika za proizvodnju šperploče“ želi da plasira svoje proizvode na tržište Zapadnog Balkana

„Tjumenjska farbika za proizvodnju šperploče“ je vodeći snabdevač šperploče, kojom se snabdevaju kompanije iz građevinske, mašinske, vazduhoplovne industrije, brodogradnje i eminentni distributeri na teritoriji Uralskog Federalnog okruga. „Tjumenjska farbika za proizvodnju šperploče“ je fokusirana na tržišta u razvoju koja imaju perspektivu da se unaprede u sferi građevinarstva. Kompanija traži pouzdane partnere na teritoriji Srbije i […]


Tjumenjska fabrika za proizvodnju šperploče, Tjumenj

„Tjumenjska fabrika za proizvodnju šperploče“ se specijalizovala za proizvodnju građevinskog materijala, kojim se snabdevaju kompanije iz građevinske, mašinske, vazduhoplovne industrije, brodogradnje i eminentni distributeri. U gorenavedenim segmentima „Tjumenjska farbika za proizvodnju šperploče“ je vodeći snabdevač šperploče na teritoriji Uralskog Federalnog okruga. Osnovu naše delatnosti čini odgovornost koju svesrdno preuzimamo za naš rad. Mi smo proizvođači […]