header-single

„KTC Metalokonstrukcija“ traži partnere iz oblasti niskogradnje


„KTC Metalokonstrukcija“ traži partnere iz oblasti niskogradnje

Preduzeće „KTC Metalokonstrukcija“, lider na tržištu u oblasti izrade građevinske armature i metalnih komponenti, traži pouzdane partnere u oblasti izgradnje puteva i železničkih pruga na teritoriji Republike Srbije i Republike Crne Gore. Kontakt osoba za rad sa inostranim partnerima: Korotin Aleksandr Viktorovič Tel: + 7 8422 407133 E-mail: kav@ktc.ru


KTC METALOKONSTRUKCIJA, Uljanovsk

Otvoreno akcionarsko društvo „KTC“ je lider na tržištu u oblasti izrade građevinske armature i metalnih komponenti, među kojima se izdvajaju toplo pocinkovane čelične konstrukcije, namenjene izgradnji puteva i železničkih pruga. Takođe, u proizvodni program preduzeća „Metalokonstrukcija“ ulazi širok spektar ograda, barijera, nosača, bandera, podupirača i ostale opreme koja nalazi svoju primenu u segmentu niskogradnje. Metodom […]