header-single

Kompanija „Mist“ traži partnere


Kompanija „Mist“ traži partnere

Kompanija „Mist“, proizvođač mrežne galanterije, traži pouzdane partnere na teritoriji Srbije i Zapadnog Balkana u domenu distribucije i plasmana svojih proizvoda. Proizvodni asortiman nudi nekoliko vrsta žičanih mreža sa različitim tipovima otvora, sakupljače kapljica, separatore i filtere za vazduh i tečnosti, koji se koriste u tehnološkim procesima čišćenja tečnih i gasovitih otpada.


MiST, Orenburg

„MiST“ (rus. „Микросетчатые технологии“) – dinamična kompanija koja je usmerena na kreiranje i implementaciju inovacionih tehnologija u segment proizvodnje žičane galanterije sa malim i mikro otvorima. Kompanija zauzima jedinstvenu poziciju na ruskom tržištu zahvaljujući svojim naprednim tehnologijama. „MiST“ je, zapravo, jedini proizvođač mrežne galanterije u Rusiji koji kroz svoj proizvodni asortiman nudi nekoliko vrsta žičanih […]