header-single

Preduzeće „FarmaSapfir“ traži partnere na teritoriji Srbije i Crne Gore


Preduzeće „FarmaSapfir“ traži partnere na teritoriji Srbije i Crne Gore

Preduzeće „FarmaSapfir“ je kreiralo protočnu dozator pumpu na bazi dva hidraulična radna cilindra (plunžera) koji su proizvedeni od veštačkog monokristala safira primenom najsavremenijih nanotehnologija. Pumpa je namenjena preduzećima koja se bave merenjem, punjenjem i nalivanjem raznih tečnih, lepljivih i polučvrstih materija. „FarmaSapfir“ želi da uspostavi saradnju sa potencijalnim partnerima na teritoriji Srbije i Crne Gore […]


FARMASAPFIR, Inograd

Preduzeće „FarmaSapfir“ (srb. safir) – jedina kompanija iz svoje oblasti delatnosti koja je svetskom tržištu predstavila svoj inovativni proizvod – protočna dozator pumpa na bazi dva hidraulična radna cilindra (plunžera) koji su proizvedeni od veštačkog monokristala safira primenom najsavremenijih nanotehnologija. Ovaj proizvod se smatra revolucionarnim dostignućem u oblasti proizvodnje procesne opreme i namenjen je preduzećima […]