header-single

„OOO NanoAkva“ želi da sarađuje sa preduzećima iz Srbije


„OOO NanoAkva“ želi da sarađuje sa preduzećima iz Srbije

„OOO NanoAkva“ izražava svoju spremnost da učestvuje na izložbama i poslovnim događajima u cilju razmatranja aspekata ulaska na tržišta drugih država. Rukovodstvo kompanije je spremno da sarađuje sa potencijalnim partnerima radi izdavanja licence za rad, davanjem opreme i tehnologija za industrijsku proizvodnju vode za piće, kao i razmatranja mogućnosti isporuke velikih količina vode za piće […]


NanoAkva, Astrahan

Ruska kompanija „OOO NanoAkva“ posluje u Astrahanju od 2011. godine. Naučne projekte i istraživanja kompanije „OOO NanoAkva“ podržali su Ministarstvo za ekonomski razvoj RF, Uprava Astrahanjske oblasti, Ministarstvo za međunarodne i spoljnoekonomske odnose Astrahanjske oblasti i Ministrarstvo za ekonomski razvoj Astrahanjske oblasti. Zahvaljujući visokim državnim institucijama, kao što su Trgovinska Predstavništva RF i Ambasade RF […]