header-single

Kompanija „Balker“ želi da plasira proizvode na tržiše Zapadnog Balkana


Kompanija „Balker“ želi da plasira proizvode na tržiše Zapadnog Balkana

Kompanija „Balker“ nudi jednistven građevinski materijal u vidu ojačane konstrukcije od profilnih lepljenih greda tržištu Srbije i Crne Gore.


BALKER, Kirov

Naša kompanija posluje na tržištu građevinske industrije već desetu godinu. Kompanija nosi isti naziv kao i patentirana tehnologija koju su stvorili naši stručnjaci – „Balker“. „Balker“ je, zapravo, ojačana konstrukcija od profilnih lepljenih greda, odnosno, unapređena klasična drvena konstrukcija od greda koja je prilagođena ruskim klimatskim uslovima. Proizvodnja konstrukcija od greda je osnovni proizvod kompanije. […]