header-single

„Polikompozit“ poziva na saradnju preduzeća koja se bave distribucijom građevinskog materijala


„Polikompozit“ poziva na saradnju preduzeća koja se bave distribucijom građevinskog materijala

„Polikompozit“, preduzeće specijalizovano za proizvodnju kompozitne armature od raznih tipova vlakana, penastog betona (betona sa porama) i konstrukcija od kompozitnih profila, poziva na saradnju potencijalne predstavnike i distributere građevinskog materijala radi plasmana svojih proizvoda. Naša kompanija je spremna da svojim partnerima pruži: • Podršku u domenu marketinga • Tehničku podršku • Podršku našeg projektnog biroa […]


POLIKOMPOZIT, Pskov

Kompanija „Polikompozit“ je preduzeće specijalizovano za proizvodnju kompozitne armature od raznih tipova vlakana, penastog betona (betona sa porama) i konstrukcija od kompozitnih profila. Naš cilj je kreiranje tehnološki naprednog građevinskog materijala koji doprinosi efikasnijoj i bržoj izgradnji objekata. Upotreba savremenih materijala u oblasti građevinarstva pruža mogućnost da se znatno smanje troškovi i uštedi na vremenu […]