header-single

Kompanija „Čajka“ traži partnere


Kompanija „Čajka“ traži partnere

Tekstilna kompanija „Čajka“ traži pouzdane partnere radi promocije i plasmana svojih proizvoda na srpsko i crnogorsko tržište.


ČAJKA, Kostroma

Tekstilna kompanija „Čajka“ (u prevodu: „Galeb“) se bavi proizvodnjom i veleprodajom robe, koja nalazi svoju primenu u sferi aktivnog odmora, lova i ribolova. Mi neprestano širimo asortiman svojih proizvoda. Svoje nove modele razvijamo sledeći vaše žele i sugestije i koristeći samo kvalitetne sirovine i repromaterijal. Da bismo obezbedili visok kvalitet i pouzdanost konačnog proizvoda pomno pratimo […]