header-single

Grupacija „Čisti svet M“ želi da uspostavi saradnju sa naftnim kompanijama na Balkanu


Grupacija „Čisti svet M“ želi da uspostavi saradnju sa naftnim kompanijama na Balkanu

Grupacija „Čisti svet M“ («Чистый мир M») želi da uspostavi dugoročnu i plodonosnu saradnju sa naftnim kompanijama na Balkanu u cilju zajedničkog rešavanja problema naftnih zagađenja i primene metoda za efikasniju zaštitu životne sredine.


ČISTI SVET M, Moskva

Grupacija „Čisti svet M“ («Чистый мир M») je 2001. godine okupila renomirana naučna udruženja i proizvodna preduzeća sa ciljem da zajedničkim naporima razviju tehnologije budućnosti koje nalaze svoju primenu u oblasti čišćenja objekata, proizvodnih pogona i drugih teritorija od naftnih zagađenja. Danas se grupacija „Čisti svet M“ specijalizuje za projektovanje, proizvodnju i implementaciju opreme i […]