header-single

Visokotehnološka rešenja u domenu elektronske obrade teksta i dokumenata


Visokotehnološka rešenja u domenu elektronske obrade teksta i dokumenata

„ABBYY“ je svetski lider u tehnologijama za raspoznavanje dokumenata, automatsku obradu formulara, unos podataka i primenjenu lingvistiku. Kompanija zauzima stabilne pozicije na međunarodnom tržištu sistema za upravljanje kontentom i elektronsku razmenu dokumenata. Kompanija „ABBYY“ nudi svoja jedinstvena visokotehnološka rešenja u domenu elektronske obrade teksta i dokumenata.


ABBYY Rusija, Moskva

U temelj kompanije „ABBYY“ je od samog početka utisnuta ideja o razvoju elektronskog rečnika stranih jezika. Zamisao se javila tokom časova francuskog koje je pohađao David Jan – današnji predsednik saveta direktora kompanije „ABBYY“, a tadašnji student univerziteta MFTI. Prilikom traženja reči u obimnom rečniku dosetio se da bi mogao kreirati program koji bi omogućio […]