header-single

VIST GROUP, Moskva


VIST GROUP, Moskva

Kompanija „Vist Group“ posluje na tržištu informacionih tehnologija već više od 25 godina i danas se može pohvaliti bogatim iskustvom u razvoju informacionih sistema i realizaciji kompleksnih projekata za rešavanje različitih zadataka iz oblasti rudarske industrije, metalurgije, energetike, nauke i telekomunikacija. Zahvaljujući kreiranju i razvoju automatizovanog sistema za upravljanje teretnom rudarskom mehanizacijom i opremom pod […]


Automatizovani sistemi za industrijsku mehanizaciju

Kompanija „Vist Group“ proizvodi informacione sisteme za mehanizaciju koja se koristi u rudarskoj industriji, metalurgiji, energetici, mašinogradnji, poljoprivredi, saobraćaju itd. Njihovi proizvodi omogućavaju automatizovano upravljanje mehanizacijom, čak i pri izvršavanju vrlo kompleksnih zadataka. Kompanija „Vist Group“ nudi svoje proizvode i usluge preduzećima na teritoriji Zapadnog Balkana.