header-single

FOND „VEB INOVACIJE“, Moskva


FOND „VEB INOVACIJE“, Moskva

Fond „Veb Inovacije“ je institucija koju je osnovala „Vnešekonombanka“, prvobitno radi usmeravanja investicija u visokotehnološke projekte fonda „Skolkovo“. Osnovni strateški zadaci fonda su rad na podsticanju programa za razvoj inovacija Vlade RF; kreiranje infrastrukture za inovativna dostignuća u RF; podrška u privlačenju i primeni inostranih naprednih tehnologija; promocija tehnoloških dostignuća Ruske Federacije na inostranom tržištu. […]