header-single

Salavatska Hemijska Fabrika nudi tehnički dimetilamin


Salavatska Hemijska Fabrika nudi tehnički dimetilamin

Salavatska Hemijska Fabrika za potrebe plasmana na inostrano tržište proizvodi tehnički dimetilamin u skladu sa standardom GOST 9967-74. Karakteristike ovog proizvoda su sledeće: Udeo dimetilamina, ne više – 99,2 %; udeo monometilamina – 0,3%; udeo trimetilamina – 0.3%; udeo amonijaka – odsustvo; udeo vode – 0,2%.


GASPROM SALAVATSKA HEMIJSKA FABRIKA, Salavat

Kompanija „Salavatska Hemijska Fabrika“, osnovana 1948. godine, predstavlja jedan od glavnih centara naftne i hemijske industrije u Rusiji. Asortiman proizvodnog programa broji više od 140 jedinica a od toga – oko 70 jedinica osnovne proizvodne delatnosti. Kvalitet proizvoda je u skladu sa svetskim standardima, što je i potvrđeno prestižnim nagradama, kako na ruskim, tako i […]