header-single

Visokotehnološka rešenja u domenu elektronske obrade teksta i dokumenata


Visokotehnološka rešenja u domenu elektronske obrade teksta i dokumenata

„ABBYY“ je svetski lider u tehnologijama za raspoznavanje dokumenata, automatsku obradu formulara, unos podataka i primenjenu lingvistiku. Kompanija zauzima stabilne pozicije na međunarodnom tržištu sistema za upravljanje kontentom i elektronsku razmenu dokumenata. Kompanija „ABBYY“ nudi svoja jedinstvena visokotehnološka rešenja u domenu elektronske obrade teksta i dokumenata.