header-single

Energetski efikasna oprema za poljoprivredu i drvoprerađivačku industriju


Energetski efikasna oprema za poljoprivredu i drvoprerađivačku industriju

„Bioinvest“ je preduzeće koje proizvodi i projektuje opremu za poljoprivredu i drvoprerađivačku industriju. Kompanija je specijalizovana za projektovanje i izradu kompleksnih linija za granulaciju otpada drvoprerađivačke i poljoprivredne industrije, proizvodnje alkoholnih napitaka, prerade treseta, hemijske industrije i dr. Kompanija je spremna da uspostavi saradnju sa preduzećima/fabrikama u Srbiji i na teritoriji Zapadnog Balkana. „Bioinvest“ svakom […]


Kompanija NPO VEST traži partnere iz oblasti građevinarstva i energetike

Preduzeće „Volgogradske tehnologije energetske efikasnosti“ se bavi razvojem i proizvodnjom energetski efikasne opreme za objekte gradske i stambene infrastrukture, industrijske komplekse i mnoge druge objekte i postrojenja uz primenu raznih inovacionih tehnologija. Kompanija traži pouzdane partnere iz oblasti građevinarstva i energetike na teritoriji Srbije i zapadnog Balkana, radi plasiranja svojih proizvoda.


NPO VEST, Volgograd

Naučno-proizvodno preduzeće „Volgogradske tehnologije energetske efikasnosti“ se bavi razvojem i proizvodnjom energetski efikasne opreme za objekte gradske i stambene infrastrukture, industrijske komplekse i mnoge druge objekte i postrojenja uz primenu raznih inovacionih tehnologija. Misija preduzeća „Volgogradske tehnologije energetske efikasnosti“ Savremene tehnologije iz domena snabdevanja toplotnom energijom, koje je razvilo naučno-proizvodno preduzeće „Volgogradske tehnologije energetske efikasnosti“, […]