header-single

Lisvenska fabrika emajliranog posuđa traži partnere na teritoriji Zapadnog Balkana


Lisvenska fabrika emajliranog posuđa traži partnere na teritoriji Zapadnog Balkana

„OAO Lisvenska fabrika emajliranog posuđa“, vodeće preduzeće u segmentu razvoja tehnologija u proizvodnji emajliranog posuđa, želi da uspostavi saradnju sa potencijalnim partnerima radi promocije i distribucije svojih proizvoda.


Lisvenska fabrika emajliranog posuđa, Lisva

„OAO Lisvenska fabrika emajliranog posuđa“ je vodeće preduzeće u segmentu razvoja tehnologija u proizvodnji emajliranog posuđa, te shodno obimu prodaje zauzima jednu četvrtinu tržišnog udela. Ovo proizvodno preduzeće čvrsto stoji na nogama već čitav vek. Njegovi proizvodi su prisutni ne samo na teritoriji Rusije, već i u Kazahstanu, Azerbejdžanu, Kirgistanu, Belorusiji, Ukrajini, Jermeniji. Zahvaljujući izuzetnom […]