header-single

Kompanija „Rusaloks“ traži partnere


Kompanija „Rusaloks“ traži partnere

„Rusaloks“ je preduzeće za masovnu proizvodnju tоplovodnih elemenata na osnovu jedinstvene tehnologije oksidacije aluminijuma. Kompanija traži pouzdane partnere na teritoriji Srbije radi uspostavljanja saradnje i plasiranja svojih proizvoda.


RUSALOKS, Moskva

Kompanija „Rusaloks“ je rusko preduzeće osnovano decembra 2010. godine sa ciljem uspostavljanja masovne proizvodnje tоplovodnih elemenata na osnovu jedinstvene tehnologije oksidacije aluminijuma. U avgustu 2011. godine kompanija je zaključila dugogodišnju saradnju sa kompanijom „Vladimirsko proizvodno udruženje „Točmaš“ (ulazi u sastav „Rosatom“) o rentiranju njihovih proizvodnih pogona i kancelarijskih prostorija koji se nаlaze u gradu Vladimiru, […]