header-single

Preduzeće „RASKO“, proizvođač staklene ambalaže, želi da plasira svoje proizvode na tržište Srbije


Preduzeće „RASKO“, proizvođač staklene ambalaže, želi da plasira svoje proizvode na tržište Srbije

Preduzeće „RASKO“ zauzima visoko mesto među vodećim ruskim i svetskim proizvođačima staklene ambalaže. U svetlu proširivanja trgovinskih odnosa naše dve zemlje, „RASKO“ traži pouzdanog partnera u Republici Srbiji.


RASKO, Vladimirska oblast

Preduzeće „RASKO“ je počelo sa radom u julu 1998. godine. Zahvaljujući investicijama američkih partnera, preduzeće se razvilo iz modernizovane i tehnološki unapređene „Anopinske fabrike stakla“ koja je osnovana još davne 1814. godine. U kompaniji su stvoreni idealni uslovi za razvoj proizvoda koji imaju visoku reputaciju na tržištu staklene ambalaže Ruske Federacije i zemalja u bližoj […]