header-single

Preduzeće „Sibirski Znahar“ traži distributerе


Preduzeće „Sibirski Znahar“ traži distributerе

Preduzeće „Sibirski Znahar“ proizvodi jedinstvene eko-proizvode, zdrave i ukusne suvenire i poklone na bazi prirodnih sirovina. Kompanija je otvorena za razmatranje uslova saradnje i u potrazi je za distributerima kako na području Rusije, tako i u inostranstvu.


SIBIRSKI ZNAHAR, Tomsk

Preduzeće „Sibirski Znahar“ (prim. prev. „Sibirski Iscelitelj“) proizvodi jedinstvene eko-proizvode, zdrave i ukusne suvenire i poklone na bazi prirodnih sirovina. Bogatstvo obnovljivih prirodnih resursa Sibira čini osnovu koncepta proizvodnog asortimana ovog preduzeća. Preduzeće „Sibirski Znahar“ je razvilo bogatu paletu svojih eko-proizvoda. Zahvaljujući velikoj potražnji, ovo preduzeće postalo je distributer eko-proizvoda u više od 15 ruskih […]