header-single

KAMIŠINSKI OPITNI ZAVOD, Kamišin


KAMIŠINSKI OPITNI ZAVOD, Kamišin

„Kamišinski opitni zavod“ je inovativna kompanija, koja danas ima više od 30 godina iskustva u projektovanju, proizvodnji i isporuci opreme za utovar i istovar nafte i naftnih derivata za naftne baze, skladišta goriva i maziva, fabrike za preradu nafte i petrohemiju, lučke terminale, naftne i gasne kompanije, benziske pumpe, kao i za druga preuzeća koja […]