header-single

„Globus Logistics Consortium“ nudi usluge kompanijama iz regiona Zapadnog Balkana


„Globus Logistics Consortium“ nudi usluge kompanijama iz regiona Zapadnog Balkana

Kompanija „Globus Logistics Consortium“ nudi usluge transporta, špedicije, logistike, carinskog posredovanja, sertifikacije i skladištenja robe kompanijama iz regiona Zapadnog Balkana koje su orijentisane na izvoz svojih proizvoda na tržište Ruske Federacije.


GLOBUS LOGISTICS CONSORTIUM, Moskva

„Globus Logistics Consortium“ – Moskovska kompanija koja od 2008. godine pruža kompletne usluge logistike, špedicije i transporta. Zahvaljujući posebnim ovlašćenjima, „Globus Logistics Consortium“ pruža i usluge carinskog posredovanja, skladištenja i distribucije robe. Usluge transporta robe • Utovar i transport teške, vangabaritne i tehnički zahtevne robe • Transport osetljive i opasne robe • Utovar i transport […]