header-single

„ZAO Liskimontažkonstukcija“ traži partnere na teritoriji Srbije


„ZAO Liskimontažkonstukcija“ traži partnere na teritoriji Srbije

„ZAO Liskimontažkonstukcija“, jedna od najvećih fabrika iz oblasti građevinske industrije, želi da uspostavi saradnju sa pouzdanim partnerima na teritoriji Srbije u cilju prodaje svojih proizvoda. U proizvodni asortiman preduzeća spadaju komponente tehnoloških cevovoda za naftu, gas, paru i vruću vodu.


LISKIMONTAŽKONSTRUKCIJA, Liski

Zatvoreno akcionarsko društvo „Liskimontažkonstrukcija“ je jedna od najvećih fabrika iz oblasti građevinske industrije koja se više od 50 godina specijalizuje u oblasti izrade komponenata tehnoloških cevovoda za naftu, gas, paru i vruću vodu. Pogodan geografski položaj preduzeća (grad Liski – jedno od najvećih železničkih čvorišta u Centralnoj Rusiji) omogućava da se naručena oprema brzo i […]