header-single

Kompanija „ OOO Lasar“ nudi proizvode od čelika tržištu Srbije


Kompanija „ OOO Lasar“ nudi proizvode od čelika tržištu Srbije

Kompanija „ OOO Lasar“ iz Lipecka nudi potencijalnim partnerima na teritoriji Srbije proizvode od valjanog čelika, armaturu, čelične trake i ostale proizvode od čelika. Potencijalni klijenti mogu biti fabrike za proizvodnju kablova, projektni i građevinski biroi koji primenjuju tehnologije lakih čeličnih konstrukcija i preduzeća za trgovinu.


LASAR, Lipeck

Preduzeće „OOO Lasar“ posluje na tržištu valjanog čelika od 1997. godine, koristeći najbolju mehanizaciju i opremu kako ruskih, tako i stranih proizvođača. Danas je to savremeno preduzeće sa moćnom i stabilnom proizvodnjom, aktivan član Sveruskog udruženja metaloprerađivača, član Udruženja za razvoj inovativnih građevinskih tehnologija, član Saveza proizvođača i preduzetnika Lipecke oblasti. Osnovni strateški cilj preduzeća […]