header-single

Kompanija “MyAsterisk” nudi potencijalnim partnerima sistem IP telefonije


Kompanija “MyAsterisk” nudi potencijalnim partnerima sistem IP telefonije

Kompanija “MyAsterisk” nudi sistem IP telefonije koji se bazira na telekomunikacionim tehnologijama „Callbox“ potencijalnim partnerima na teritoriji Republike Srbije. Naše usluge mogu koristiti preduzeća koja se bave sledećim delatnostima: Trgovina na malo; Internet-prodavnice; Telekomunikacije; Konsalting; IT kompanije; Auto-saloni; Naučno-proizvodna preduzeća; Reklamne agencije; Investicioni fondovi; Osiguravajuća društva; Internet-portali; Mediji; Nekretnine; Građevinarstvo; Neprofitne organizacije i javna društva; […]


MyAsterisk, Toljati

„MyAsterisk“ je mlada kompanija koja se neprestano razvija i koja se više od 5 godina specijalizuje za razvoj, proizvodnju i implementaciju rešenja korporativne IP telefonije, baziranoj na telekomunikacionim tehnologijama pod nazivom „Callbox“. Kolektiv ove kompanije broji u svojim redovima visokokvalifikovane stručnjake za rad sa klijentima, programere, administratore sistema Asterisk i menadžere projekata. Kancelarije i predstavništva […]