header-single

DIETPROM, Moskva


DIETPROM, Moskva

„Dietprom“ je specijalizovano preduzeće za proizvodnju brašna koje se koristi u prehrambenoj industriji i čini jedan je od glavnih sastojaka dečije hrane i dijetetskih proizvoda. Ovo preduzeće poseduje savremenu opremu i tehnologije, stručni kadar i visok stepen kontrole nad proizvodnim procesima. „Dietprom“ je 1994. godine među prvima razvio i ustanovio serijsku proizvodnju brašna od različitih […]