header-single

Sistem udaljenog upravljanja rasvetom


Sistem udaljenog upravljanja rasvetom

Kompanija „DEUS“ nudi bežične sisteme za automatizaciju i udaljeno upravljanje iz dispečerskog centra za zgrade i objekte različite namene. Osnovni proizvod kompanije je sistem udaljenog upravljanja rasvetom „ME6“. Čitav softversko-hardverski sistem se izrađuje po principu „Plug&Play“ koji klijentu omogućava da radi isključivo sa grafičkim interfejsom. „ME6“ moduli za upravljanje odgovaraju LED rasveti bilo kog proizvođača, […]