header-single

„Sarapuljska fabrika za proizvodnju električnih generatora“ traži partnere


„Sarapuljska fabrika za proizvodnju električnih generatora“ traži partnere

Otvoreno akcionarsko društvo „Sarapuljska fabrika za proizvodnju električnih generatora“ želi da uspostavi saradnju sa potencijalnim partnerima na teritoriji Srbije i Crne Gore, radi plasmana svojih proizvoda i proširivanja mreže svojih klijenata.


Sarapuljska fabrika za proizvodnju električnih generatora, Sarapul

Otvoreno akcionarsko društvo „Sarapuljska fabrika za proizvodnju električnih generatora“ proizvodi opremu za potrebe elektrotehničke industrije sa posebnim akcentom na konstrukciji i izradi vazduhoplovne tehnike. Kao glavne proizvode ove fabrike izdvajamo avionske generatore za napajanje, upravljanje i zaštitu električnih mreža, avionsko osvetljenje za sve tipove ruskih aviona i helihoptera. Strateški cilj preduzeća se sastoji u obezbeđivanju […]