header-single

LASAR, Lipeck


LASAR, Lipeck

Preduzeće „OOO Lasar“ posluje na tržištu valjanog čelika od 1997. godine, koristeći najbolju mehanizaciju i opremu kako ruskih, tako i stranih proizvođača. Danas je to savremeno preduzeće sa moćnom i stabilnom proizvodnjom, aktivan član Sveruskog udruženja metaloprerađivača, član Udruženja za razvoj inovativnih građevinskih tehnologija, član Saveza proizvođača i preduzetnika Lipecke oblasti. Osnovni strateški cilj preduzeća […]