header-single

Fabrika slikarskih boja „Nevska palitra“ traži distributera


Fabrika slikarskih boja „Nevska palitra“ traži distributera

Naš potencijalni partner bi trebalo da bude specijalizovana kompanija koja se bavi distribucijom i prodajom pribora i materijala za slikarstvo i primenjenu umetnost i koja ima veliku bazu klijenata i iskustvo u uvozu ovakvog tipa robe. Nadamo se produktivnoj, dugoročnoj i plodonosnoj saradnji!


NEVSKA PALITRA, Sankt Peterburg

Fabrika slikarskih boja „Nevska palitra“ (rus. Невская палитра – srb. Nevska paleta) već tokom 80 godina izrađuje proizvode najvišeg stepena kvaliteta koji su namenjeni profesionalnim slikarima i ljubiteljima umetnosti. Preduzeće je osnovano 1934. godine na temeljima male fabrike boja i lakova koju je 1900. godine podigao engleski tehnolog Julius Fridlender na obali Crne rečice (rus. […]