header-single

FOOD CITY, Moskva


FOOD CITY, Moskva

„Food city“, prvi agroklaster u Ruskoj Federaciji, otvoren je u septembru 2014. godine u blizini Moskve. Ovaj kompleks je najveći centar za prodaju prehrambenih proizvoda na veliko i malo u Rusiji i Evropi. Izgrađen je na teritoriji od preko 85 hektara, a ukupna površina kompleksa iznosi 757 880 m2. Neposredna blizina najvažnijih auto-puteva (Kijevsko i […]