header-single

Ponuda iz Rusije

Prodaja hemijskih proizvoda

Osnovna delatnost preduzeća „Uralski naučno-istraživački hemijski institut sa Opitnom fabrikom“ je proizvodnja jedinjenja bora bez kiseonika, kao i drugih hemijskih supstanci i jedinjenja. Takođe, preduzeće poseduje licencu Gosstroja za projektovanje zgrada i objekata I i II klase odgovornosti, licencu za projektovanje pogona za hemijsku proizvodnju i objekata za skladištenje ili čuvanje zapaljivih, eksplozivnih i toksičnih smeša i materija.

„Uralski naučno-istraživački hemijski institut sa Opitnom fabrikom“ želi da uspostavi saradnju sa pouzdanim partnerima na teritoriji Srbije i Zapadnog Balkana u domenu kupoprodaje njihovih proizvoda.

kontakt informacije

company logo

UNIHIM sa OF AD

Ul. Osmog marta br. 5
620014 Jekaterinburg
Sverdlovska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 343 3710651, 3233001
Faks: +7 343 3713101, 3793051

marketing@unichim.ru
www.unichim.ru

Teme:

proizvodnja aluminijuma i magnezijuma, proizvodnja jedinjenja bora bez kiseonika, proizvodnja kalijumove i magnezijumove soli
pregled profila kompanije