header-single

Ponuda iz Rusije

Oprema za medicinske ustanove

Kompanija „WestMedGroup“ se bavi razvojem, proizvodnjom i distribucijom medicinske opreme (specijalni sistemi za grejanje, ventilaciju, klimatizaciju, vodovod i kanalizaciju, kabineti za rentgensku dijagnostiku, magnetnu rezonantnu tomografiju).

Kompanija „WestMedGroup“ traži partnere na teritoriji Srbije i Crne Gore radi uspostavljanja saradnje.

kontakt informacije

company logo

WestMedGroup DOO

Ul. Komsomoljskaja br. 15a
140011 Ljuberci
Moskovska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 495 7656183

info@westmedgroup.ru
www.westmedgroup.ru

Teme:

čiste sobe, dijagnostički uređaji, kabineti za magnetnu rezonantnu tomografiju, kabineti za rentgensku dijagnostiku, medicinska oprema, opremanje medicinskih ustanova
pregled profila kompanije